Kisah Syaitan Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid

Kisah ini bermula apabila seorang pemuda bangun pada awal pagi untuk solat Subuh dimasjid. Dia berpakaian, berwudhu dan berjalan menuju ke masjid. Di pertengahan jalan menujuke masjid, pemuda itu jatuh dan pakaiannya kotor. Dia bangkit, membersihkan bajunya danpulang kembali ke rumah. Di rumah, dia berganti baju, berwudhu dan berjalan menuju ke masjid.Dalam perjalanan ke masjid, dia jatuh lagi di tempat yang sama. Dia sekali lagi bangkit,membersihkan dirinya dan kembali ke rumah. Di rumah, dia sekali lagi berganti baju, berwudhudan berjalan menuju ke masjid. Di tengah jalan menuju ke masjid, dia bertemu seorang lelakiyang memegang lampu. Dia menanyakan identiti lelaki tersebut dan lelaki tersebut menjawab"Saya melihat anda jatuh dua kali di perjalanan menuju ke masjid, jadi saya bawakan lampuuntuk menerangi jalan anda."Pemuda tersebut mengucapkan terima kasihdan mereka berdua berjalan menuju ke masjid.Apabila mereka sampai di masjid, pemudatersebut bertanya kepada lelaki yang membawalampu untuk masuk dan solat Subuh bersamanya. Lelaki itu menolak,pemuda itu mengajak lagihingga berkali-kali tetapi jawapannya sama.Pemuda itu bertanya, kenapa menolak untukmasuk dan solat Subuh bersama? Lalu lelaki itu menjawab.."Aku adalah IBLIS..." Pemuda ituterkejut dengan jawapan lelaki itu. Iblis kemudian menjelaskan, "Saya melihat kamu berjalan kemasjid dan sayalah yang membuat kamu terjatuh. Ketika kamu pulang ke rumah, membersihkanbadan dan kembali ke masjid, Allah memaafkan SEMUA DOSAMU. Saya membuatkan kamu jatuhkali kedua dan itupun tidak membuatkan kamu berubah fikiran, bahkan kamu tetap memutuskankembali untuk ke masjid. Kerana hal itu, Allah memaafkan DOSA-DOSA SELURUH ANGGOTAKELUARGAMU. Saya bimbang jika saya membuat kamu jatuh untuk kali ketiga, jangan-jangan Allahakan memaafkan dosa dosa seluruh penduduk kampungmu jadi saya harus memastikan bahawakamu sampai di masjid dengan selamat..."Sampaikanlah kepada orang lain, maka ini akanmenjadi Shadaqah Jariyah pada setiap orang yang Anda kirimkanpesan ini. Dan apabila kemudian dia mengamalkannya, maka kamu juga akan ikutmendapat pahalanya sampai hari kiamat...